Επικοινωνία

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 24 & Ανακρέοντος 5, Νέα Ερυθραία

Μ: 6944 712 732

Τ: 210 62 52 200

info@drbaltas.gr