Ο ιατρός συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς:

Αττικό Θεραπευτήριο
Αττικό Θεραπευτήριο
Ιατρικό Περιστερίου
Ιατρικό Περιστερίου
Mediterraneo Hospital
Mediterraneo Hospital